Tag Archives: Tarm

Behandling av psykiske problemer med endring av tarmflora

Vi har de siste årene lest utallige artikler om forskningsstudier som peker på den viktige sammenhengen mellom tarmbakterier og helsen vår. Mange av disse retter søkelyset på forholdet mellom bakteriefloraen i tarmen og tilstander som angst og depresjoner. Det viser seg at psyken vår kan være påvirket av hvordan bakteriesamfunnet i tarmen er sammensatt.